Služby

Zatěžovací statická zkouška

Provádí se dle metodiky ČSN 73 6190 kruhovou deskou o průměru 300 nebo 357 mm.

Pro provedení zkoušky je nutná protizátěž například naložený nákladní vůz nebo bagr.

Standardně používaná metoda, která poskytuje okamžitou informaci o dosažené míře zhutnění.

Zatěžovací rázová zkouška

Provádí se podle ČSN 73 6192 zařízením lehká dynamická deska (v našem případě LDD 100).

Rázová zatěžovací zkouška se většinou využívá pouze pro orientační posouzení účinnosti procesu hutnění.

Rychlá a nenáročná zkušební metoda, kterou se stanovuje rázový modul deformace hutněné vrstvy.

Měření provádíme po celé republice