Terenní kontrola zhutnění zemin i sypanin rázovou a statickou zatěžovací zkouškou

Akreditovaná zkušební laboratoř
č. 1367